Servis a opravy forem ALFA CHROM servis s. r. o.

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Pořízení High-Tech vybavení za účelem zvýšení přidané hodnoty služeb poskytovaných společností ALFA CHROM servis s.r.o.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008142

Program: OPPIK Technologie - IV. Výzva

Náplň: V rámci projektu společnost ALFA CHROM servis s.r.o. pořídí nové moderní technologie, které pomohou zkvalitnit poskytované služby a rozšířit produktové portfolio firmy. Cílem projektu je kromě navýšení konkurenceschopnosti firmy také zvýšení přidané hodnoty poskytovaných služeb.

Termín realizace: 12/2016 – 11/2019

Název projektu: Rozšíření technologické základny společnosti ALFA CHROM servis s.r.o.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006729

Program: OPPIK Technologie - III. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je pořízení nových moderních technologií, konkrétně 5D CNC frézky s příslušenstvím, CNC EDM hloubičky, CNC frézky na grafitové elektrody, kompresoru, magnetického upínače a gravírovacího laseru. Cílem projektu je vyřešení problémů spojených s nutností subdodávek a nízkou efektivitou výrobního procesu, navýšení výrobní kapacity společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.

Termín realizace: 01/2016 - 12/2017

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za vaši zprávu!

ALFA CHROM servis s. r. o. ©  2017  |  Všechna práva vyhrazena!